BTAA - diensten
Vogelkers 31
3171 PP Poortugaal
telefoon 010 501 24 87
fax 010 50148 06
martijn@btaa.nl

Diensten BTAA

Bouwkundig tekenwerk

Schets ontwerp, definitief ontwerp, bestek tekeningen, detail tekeningen, werk/uitvoerings tekeningen, tekeningen voor een bouwaanvraag, bestaande tekeningen aanpassen,digitaal maken van al uw bouwkundige tekeningen, het verzorgen constructie gegevens.

Calculatie

Kosten ramingen, elementen begrotingen, directie begrotingen, begrotingen tbv aanbestedingen.

Vergunningen

Aanvraag lichte bouwvergunningen, reguliere bouwvergunningen, sloop en kapvergunning, (rijks)Monumenten vergunningen, gebruikersvergunning, omgevingsvergunning

Bouwbesluit-Aspecten

Verblijfsruimte en gebieden, brandveiligheid, geluidswering, ventilatie, daglicht, isolatie.

Boubegeleiding

begeleiden van het gehele bouwproces, zowel financieel als uitvoeringstechnisch.