BTAA - bouwbesluitaspecten
Vogelkers 31
3171 PP Poortugaal
telefoon 010 501 24 87
fax 010 50148 06
martijn@btaa.nl

Bouwbesluit

Het Bouwbesluit bevat bouwtechnische voorschriften waaraan alle bestaande en nieuwe bouwwerken in Nederland minimaal moeten voldoen. De eisen hebben betrekking op veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu.

De technische voorschriften waaraan gebouwen moeten voldoen, zijn onlangs veranderen op 1 april 2012 met een nieuw Bouwbesluit.

De bouwbesluit toets is onderdeel van de toetsing omgevingsvergunning bouwen. De eisen die daaruit voortvloeien verwerken wij op de bouwkundige tekeningen. Deze toetsing wordt toegevoegd aan de aanvraag omgevingsvergunning.